Generalforsamling

30. januar 2020 | HGF AN Bestyrelse

Generalforsamling

HGF Atletik/Motion afholder ordinær generalforsamling:
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.30.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.